Glasbeniki zbrali 15 tisoč evrov

10. septembra 2023 je bil v Športni dvorani Domžale koncert Mostovi življenja v organizaciji kluba Blunout. Zbranih je bilo 13.090,00 evrov, Rdeči križ Domžale je zbranim sredstvom dodal še 1.910,00 evrov. Tako je bilo skupno zbranih 15.000,00 evrov.

Člani posebne komisije, ki je bila ustanovljena za namen razdelitve teh sredstev, so se sestali v začetku oktobra. Pridobili so predloge poplavljenih in ogroženih družin, ki so morali zaradi razsežnosti poplav začasno zapustiti svoja bivališča na območju Nožic in Homca.

Glede na mnenja lokalne skupnosti, lokalnih društev na območju Homca in Nožic ter po priporočilu Centra za socialno delo Domžale je 5-članska komisija sprejela sklep, da se petim najbolj ogroženim družinam nakaže vsaki po 3.000,00 evrov finančne pomoči za pomoč pri sanaciji po poplavah.